ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Biblioteka

- Ceny podreczników - rok szkolny 2023/2024.pdf


Szanowni Państwo,
poniżej podajemy numer konta bankowego, na który należy wpłacać pieniądze za zniszczone lub zaginione podręczniki szkolne. W tytule przelewu proszę wpisać: zwrot za zniszczone lub zagubione podręczniki, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł podręcznika.

Nr konta: 76 8022 0000 2001 0005 0106 0001


Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN.

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

 

       I.          Postanowienia ogólne:

 

1.     Każdy pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej (maseczki wielokrotnego użytku lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk).

2.     Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

3.     Organizacja trybu pracy uwzględnia system rotacyjny na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).

4.     Godziny otwarcia biblioteki zostaną określone i umieszczone na drzwiach biblioteki oraz stronie internetowej szkoły.

5.     Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek.

6.     Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

7.     Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia biblioteki (co godzinę).

8.     Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny.

9.     W tym samym czasie w bibliotece szkolnej może przebywać jedna osoba. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostanie informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.

10. Użytkownicy nie mogą przekraczać wyznaczonych dla nich stref.

11. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w  maseczkach i rękawiczkach.

12. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników, konieczne jest zachowanie kwarantanny na okres od 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

13. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

14. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe)

 

     II.          Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza

 

1.     Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

2.     Okres kwarantanny dla książek, podręczników i innych materiałów wynosi min. 3 dni.

3.     Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu.

4.     Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, z którego bibliotekarz sam je odbierze. Blat będzie systematycznie dezynfekowany.

5.      Zwracane książki  będą składowane do pudeł i przeniesione na zaplecze na czas kwarantanny.


 

 

ustanowił rok 2017 rokiem rzeki Wisły,

Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego,

Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego

Oraz Tadeusza Kościuszki.

 

Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale „Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego”.

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. „Jądro ciemności”, „Lord Jim”, „Smuga cienia” czy „Tajny agent”.

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin – jak zaznaczono w uchwale – „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”.

W roku 2017 przypada także 130. rocznica przywdziania habitu przez Adama Chmielowskiego, św. brata Alberta. „Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia”.

W roku bieżącym mija również 100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który – jak zaznacza uchwała – całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu.

W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.

W roku szkolnym 2015/2016 w bibliotece szkolnej zostały wprowadzone znaczą zmiany.

W celu ułatwienia uczniom klas I-III dostępu do księgozbioru, zaadaptowane zostało pomieszczenie w nowym budynku szkoły. Stanowisko nauczyciela bibliotekarza w części I-III zajmuje p. Joanna Wroniewicz. Natomiast w klasach IV-VI i gimnazjum p. Agata Zdankowska.

Warto zaznaczyć, że dysponujemy bogatą ofertą. W chwili obecnej zbiory obejmują 13.283 woluminów i stale się powiększają. Istotną sprawą jest fakt, że uczniowie mają ogromny wpływ na zakup nowości książkowych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

do góry