Zespół Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6 05-506 Lesznowola, tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53