ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Rekrutacja przedszkole


Lesznowola, 05.04.2023 r.

Szanowni Państwo,

    Informuję, że listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych  „zerówek” zostaną wywieszone dnia 07.04.2023 r. o godz. 10.00 w gablocie przy wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

    Rodzice dzieci, które wcześniej były na listach osób niezakwalifikowanych, a teraz będą na listach osób przyjętych, proszeni są o złożenie do sekretariatu szkoły potwierdzenia przyjęcia (druk).

    Poniżej zamieszczona została procedura odwoławcza. W związku z tym, że ustawowo trzecim dniem składania pism do Komisji Rekrutacyjnej, jest 10.04.2023r. (święto), wydłużamy termin do dnia 11.04.2023 r. do godz. 16.00.

 

Procedura odwoławcza ... więcej

                                                                                                           Bogumił Pałczak

                                                                                                           Dyrektor Zespołu


Lesznowola, 24.03.2023r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „zerówek” zostaną wywieszone dnia 27.03.2023r. o godz. 10.00 w gablocie przy wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu (druk - pdf) do dnia 31.03.2023 r. do godz. 16.00. 

Lista dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej oraz lista dzieci nieprzyjętych spoza obwodu szkoły wywieszona zostanie dnia 27.03.2023 r. o godz. 10.00 w gablocie przy wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (druk - pdf) do dnia 31.03.2023 r. do godz. 16.00.

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego-pdf

OŚWIADCZENIE Rodzica dziecka z obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej-pdf

 

                                                                                                         Bogumił Pałczak

                                                                                                         Dyrektor Zespołu


Zarządzenie nr 8  w sprawie postępowaniu rekrutacyjnego wraz z harmonogramem... 2023/2024r. - zapraszamy do lektury - pdf


Uchwała Rady Gminy - 2023 - przedszkole.pdf


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż składanie wniosków rekrutacyjnych do przedszkola i klasy I  spoza obwodu szkoły wraz załącznikami oraz zgłoszeń do klasy I dzieci zamieszkałych na terenie obwodu szkoły odbywać się będzie stacjonarnie w głównym sekretariacie szkoły na ul. Szkolnej 6 w dniach pon.-pt. w godz. 7.30-16.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji  więcej informacji o rekrutacji dotyczącej przedszkola -pdf...

 


 

do góry