ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Rekrutacja przedszkole


 Lesznowola, 04 maja 2021r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „zerówek” zostaną wywieszone dnia 05.05.2021 r. o godz.10.00 w głównym wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci przyjętych, które wcześniej były niezakwalifikowane do przedszkola proszeni są o potwierdzenie woli zapisu (druk) do dnia 07.05.2021r. do godz. 16.00. Druk potwierdzenia dostępny będzie przy wywieszonych listach oraz w sekretariacie.

 

Lista dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej oraz lista dzieci nieprzyjętych spoza obwodu szkoły wywieszona zostanie dnia 05.05.2021 r. o godz.10.00 w głównym wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej proszeni są o wypełnienie oświadczenia (druk) do dnia 07.05.2021 r. do godz.16.00. Druk oświadczenia dostępny będzie przy wywieszonych listach oraz w sekretariacie.

 


Dyrekcja

 


                                                                                Lesznowola, 14 kwietnia 2021r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „zerówek” zostaną wywieszone dnia 16.04.2021 r. o godz.10.00 w głównym wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli zapisu (druk-pdf) do dnia 26.04.2021r. do godz. 16.00. Druk potwierdzenia dostępny będzie przy wywieszonych listach oraz w sekretariacie.

 

Lista dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej oraz lista dzieci nieprzyjętych  spoza obwodu szkoły wywieszona zostanie dnia 16.04.2021 r. o godz.10.00 w głównym wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej proszeni są o wypełnienie oświadczenia (druk-pdf) do dnia 26.04.2021 r. do godz.16.00. Druk oświadczenia dostępny będzie przy wywieszonych listach oraz w sekretariacie.

                                                                                                                       

 

Dyrekcja

 


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2021/2022r. - zapraszamy do lektury - pdf


 

1.      Wniosek

2.      Oświadczenie o wielodzietności

3.      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

4.      Oświadczenie o dochodach

5.      Oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo


Uchwała Nr 419/XXVIIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017

Uchwała Nr 423/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017

 

do góry