ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Rekrutacja SP


Lesznowola, 24.03.2023r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „zerówek” zostaną wywieszone dnia 27.03.2023r. o godz. 10.00 w gablocie przy wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu (druk - pdf) do dnia 31.03.2023 r. do godz. 16.00. 

Lista dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej oraz lista dzieci nieprzyjętych spoza obwodu szkoły wywieszona zostanie dnia 27.03.2023 r. o godz. 10.00 w gablocie przy wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (druk - pdf) do dnia 31.03.2023 r. do godz. 16.00.

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego-pdf

OŚWIADCZENIE Rodzica dziecka z obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej-pdf

 

                                                                                                         Bogumił Pałczak

                                                                                                         Dyrektor Zespołu


Zarządzenie nr 8  w sprawie  postępowaniu rekrutacyjnego wraz z harmonogramem... 2023/2024r. - zapraszamy do lektury - pdf


Klasa pierwsza SP dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły

1.      Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły - 2023/2024

2.      Deklaracja uczestnictwa na zajęciach religii/etyki - 2023/2024

3.      Zgoda na wizerunek- 2023/2024

Klasa pierwsza SP dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły

1.      Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły - 2023/2024

2.      Oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo

3.      Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy


Uchwała Nr 420/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017


 

do góry