ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Program Przyjaciele Zippiego w świetlicy

Program Przyjaciele Zippiego w świetlicy

        W roku szkolnym 2021/22 w świetlicy w klasie  2 e, w ramach zajęć programowych, realizujemy międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat - „Przyjaciele Zippiego”. Celem programu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u dzieci, uczenie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz doskonalenie relacji dzieci z innymi ludźmi. Program ma za zadanie przede wszystkim promować zdrowie emocjonalne dzieci.

        W czasie spotkań koncentrujmy się głównie na doskonaleniu zdolności rozpoznawania uczuć i określania strategii radzenia sobie z nimi. Rozmawiamy na temat radości, smutku, złości, rozdrażnienia, zdenerwowania, zazdrości oraz skutecznej komunikacji i uważnego słuchania innych. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Na koniec każdego spotkania uczestnicy wypełniają karty podsumowania.

        Dzieci chętnie i aktywnie biorą udział w spotkaniach,  dzielą się swoimi doświadczeniami, odgrywają role w scenkach, tworzą rysunki, które w ciekawy sposób prezentują.

                                    

                                            Nauczyciel wychowawca świetlicy Maria Kuczyńska

              

       

 

 

                      

do góry