ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Projekt pt. Wiedza na szóstkę - zajęcia edukacyjne dla uczniów w Gminie Lesznowola.

Projekt pt. Wiedza na szóstkę - zajęcia edukacyjne dla uczniów w Gminie Lesznowola.

W naszej Szkole, w roku szkolnym 2021/2022 realizowany jest projekt pt. „Wiedza na szóstkę - zajęcia edukacyjne dla uczniów w Gminie Lesznowola‘’.

Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia edukacyjne zostały skierowane do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,   odbywają się w 18 grupach i prowadzone są przez 11 nauczycieli naszej szkoły.   

W ramach programu będą rozwijane umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informatyczne oraz umiejętność posługiwania się językiem obcym.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli możliwość rozwijania zdolności poznawczych i swoich własnych zainteresowań.

Zajęcia będą miały również na celu pobudzanie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez wspólne zabawy, gry, ćwiczenia i łamigłówki.

Agata Bala

 

do góry