ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Bal klas ósmych

Bal klas ósmych

Koniec roku szkolnego, a więc i pożegnanie klas 8 na balu odbyło się 15 czerwca. Uczniowie pięknie i dostojnie ubrani zostali powitani przez Rodziców oraz zebranych gości. Zaproszeni nauczyciele z grona pedagogicznego z dumą patrzyli na swoich uczniów, którzy przez ostatnie kilka, a nawet kilkanaście lat uczęszczali do naszej placówki. Wykonanie poloneza spotkało się z olbrzymim aplauzem publiczności. Na balu gościli również włodarze naszej Gminy - Wójt p. Marta Natalia Maciejak, przewodniczący Rady Gminy p. Łukasz Grochala, dyrektor ZOPO p. Jacek Bulak oraz dyrektor Centrum Sportu p. Rafał Skorek. Wszystkim dziękujemy za obecność. 

Wielkie podziękowania ślemy również w stronę Rodziców, którzy przygotowali uroczystość dla młodzieży oraz uczniów klas 7 i młodszych wraz z nauczycielami, którzy przygotowali salę balową. Było cudownie!

do góry