ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Rozwijamy czytelnictwo u najmłodszych

Rozwijamy czytelnictwo u najmłodszych

Nasza placówka w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pozyskała:

- dla szkoły 15.000 zł na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia dla biblioteki szkolnej,

- dla przedszkola 3.600 zł na zakup nowości wydawniczych.

 

Dzięki tym dotacjom przedszkolaki i zerówiaki już mogą cieszyć się nową literaturą dla dzieci. 

Czytanie wspiera rozwój na wielu płaszczyznach, m. in. rozwój wyobraźni, empatii, ćwiczenie koncentracji i pamięci (co w późniejszych latach

ułatwia naukę). Bajki pomagają lepiej zrozumieć otaczającą dzieci rzeczywistość, poszerzyć wiedzę o świecie, budować swój system wartości i kształtować wrażliwość moralną. Głośne czytanie dzieciom stymuluje rozwój mowy, wzbogacając zarówno czynny jak i bierny zakres słów. Książki skłaniają do samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, analizowania.
Bajki dla dzieci do czytania powinny być dopasowane do potrzeb i zainteresowań maluszków. Wartościowe historie to przede wszystkim te o przyjaźni, miłości, tolerancji, wdzięczności – dziecko może czerpać z nich dobre wzorce i kształtować swoją
wrażliwość. Książki dla najmłodszych powinny być również pełne ciekawych przygód, humoru. Popularne stają się np. książeczki, które poruszają trudne tematy, unikają kulturowych stereotypów czy uczą, jak radzić sobie z emocjami. Dzieci, którym się czyta będą używały bogatego i pięknego języka, posiądą umiejętności ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy, czyli wartości bardzo ważne w życiu społecznym.

do góry